“Papa este eretic” – declara mitropolitul din Plovdiv – Bulgaria

Noul ales Mitropolit al celei mai mari mitropolii a Bisericii Ortodoxe Bulgare a produs o surpriza in media nationala dupa ce a descris pe Papa drept eretic.

Insa conducatorii romano-catolici au declarat ca se asteapta ca in viitor sa coopereze cu ierarhul Ortodox.

Intr-un interviu televizat inainte de a-si prelua oficial pozitia in Plovdiv in sudul Bulgariei, la 16 februarie, Mitropolitul Nikolai a declarat in raspunsul sau la o intrebare, ca deoarece Papa este cineva care nu respecta canoanele sau invataturile Bisericii Ortodoxe, Papa este eretic.

Dar episcopul romano-catolic Gheorghe Jovcev din Plovdiv a declarat ca va trimite o scrisoare oficiala de binevenit Mitropolitului. “In Rakovski (un oras din provincia Plovdiv) unde este cel mai mare numar de romano-catolici, nimeni nu s-a simtit ofensat”, a spus Jovcev.

Ecumenical News International News Highlights
21 February 2007

Incident neasteptat la Saptamana de Rugaciune Ecumenista

Eu am ie?it s? te împiedic, deoarece calea ta nu este dreapt? înaintea mea (Numerii 22, 32)

Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus c? dac? oamenii vor t?cea, pietrele vor striga. Acest cuvânt s-a adeverit atât în Vechiul Testament, când „dobitocul f?r? grai, gr?ind cu glas omenesc, a oprit nebunia proorocului” (II Petru 2, 16), cât ?i în Noul Testament prin calul Sfântului Haralambie, de ex., care a mustrat pe tor?ionarii sfântului.

Acela?i lucru s-a întâmplat ?i în cadrul teribilei „s?pt?mâni de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor”. În ultima sear?, joi 25 ianuarie 2007, la slujba desf??urat? în catedrala patriarhal?, s-a petrecut o minune dumnezeiasc?.

Dup? cum este obiceiul, a fost încropit? o slujb? foarte politically correct, care s? nu ofenseze pe nimeni. În afar? de ortodoc?i, erau prezen?i reprezentan?i armeni, romano-catolici, greco-catolici, anglicani, luterani, reforma?i ?i to?i ascultau slujba. Aceast? pseudo-slujb? con?inea ?i citirea unei p?r?i din Sfânta Evanghelie. Evident, fusese aleas? una care s? nu aminteasc? nimic despre vreo posibil? deosebire între adev?rul ortodox ?i minciunile eterodoxe. Fusese ales textul de la Sfântul Evanghelist Luca, cap. 24, versetele 44-52. Dar, fiindc? gândurile Domnului nu sunt ca gândurile oamenilor (Isaia 55, 8 ), cel care a tehnoredactat la computer vr?jma?a slujb? a s?vâr?it o gre?eal? elementar?: în loc s? introduc? în slujb? textul de la Luca 24, 44-52 a introdus textul de la Faptele Sfin?ilor Apostoli 7, 44-52 care se încheia cu urm?toarele profetice cuvinte, ce au fost citite de episcopul nostru ortodox, în auzul ?i spre uimirea tuturor eterodoc?ilor prezen?i: „Voi cei tari în cerbice ?i net?ia?i împrejur la inim? ?i la urechi, voi pururea sta?i împotriva Duhului Sfânt, precum ?i p?rin?ii vo?tri, a?a ?i voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit p?rin?ii vo?tri? ?i au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai c?rui vânz?tori ?i uciga?i v-a?i f?cut ?i voi acum”.

Din aceast? întâmplare tragem câteva concluzii. Pe de o parte este un semn c? asemenea slujbe încropite „pe genunchi”, f?r? acordul unor comisii liturgice sinodale ?i chiar pan-ortodoxe, sunt cu totul nefire?ti. Pe de alt? parte, Domnul cel milostiv, pentru înc?lcarea sfintelor canoane, ne-a ru?inat în fa?a eterodoc?ilor, cum c? nu ?tim s? facem deosebirea între textul Evanghelic ?i cel al Apostolului. De asemenea, este un semn de întrebare în ce prive?te profesionalismul ?i grija pentru mântuirea eterodoc?ilor din partea unor slujitori ai administra?iei noastre patriarhale.

Dar, mai mult decât toate, este o minune prin care Domnul ne-a ar?tat, prin cuvintele binepl?cutului s?u Mucenic ?tefan ?i cu rug?ciunile Sl?vitului Ierarh Grigorie de Dumnezeu Cuvânt?torul, a c?rui pomenire se s?vâr?ea în ziua aceea, care este atitudinea cre?tineasc? autentic? pe care trebuie s? o avem fa?? de cei care s-au lep?dat de dreapta credin??.

S? lu?m aminte ?i s? spunem ?i noi precum Valaam dup? ce a fost mustrat de asin? ?i de Îngerul Domnului:

„Dac? aceasta nu este pl?cut în ochii t?i, atunci m? voi întoarce” (Num. 22, 34).

Cum se comunica cu ereticii alta data

Daca in prezent comunicarea cu ereticii rupti din trupul Bisericii se face prin manifestari ecumeniste, conferinte, seminarii, rugaciune impreuna, etc, alta data crestinii aveau alt mod de a ii convinge pe eretici de inselarea lor si de a ii atrage in sanul Bisericii din care s-au rupt. Iata mai jos un cuvant din Limonar, despre intoarcerea la credinta a unui pustnic eretic de catre patriarhul Efrem:

Antiohia, fiind daramata cu totul, Justin imparatul a trimis pe dregatorul Efrem ca sa o faca la loc. Si, acest Efrem a fost un om cu viata sfanta si, mai tarziu, a fost hirotonit patriarhul al Antiohiei, dupa proorocirea episcopului Pavel zidarul. 3, era atunci, in acele parti, un eretic din ceata lui Sever, care, in chipul Sfantului Simeon Stalpnicul, petrecea pe un stalp si, de acolo, prin inselatoarea sa sfintenie, amagea norodul, si pe multi i-a tras la eresul sau. Ca multimea mai mult cauta la viata decat la Scriptura. Si, patriarhul, vazand ca turma lui piere, mancata de acel eretic, a mers la dansul si l-a sfatuit sa se uneasca cu Biserica, si sa asculte de Sinodul Calcedonului. Iar acela i-a raspuns: “Eu de Sinod nu vreau sa stiu.” A raspuns Sfantul: “Deci, atunci, pe unul ca tine cum sa te sfatuiesc, ca sa nu pieri impreuna cu poporul ?” Iar Stalpnicul, vrand a infricosa pe patriarh, a zis: “Preasfintite patriarh, sa aprindem un foc si cine, dintre noi, nu va arde, acela are credinta cea buna“. Si s-a minunat patriarhul de aceste cuvinte si i-a zis lui: “Fiule, tie ti se cuvine ca sfatuirea parintelui tau sa primesti. Dar ceea ce voiesti tu intrece a mea smerenie. Insa, pentru a ta mantuire si a poporului, nadajduind la mila lui Dumnezeu, voi face si aceasta“. Si a poruncit sa atate focul si cand s-au aprins lemnele si se inalta para focului, a zis catre Stalpnicul: “Vino si sa intram in foc, precum insuti ai judecat“. Iar el, inspaimantandu-se de foc, nu voia sa se pogoare. Dar patriarhul, dezbracand omoforul sau, l-a aruncat pe el in foc, rugandu-se lui Dumnezeu si zicand: “Doamne, Iisuse Hristoase, Care pentru noi in pantecele Nascatoarei de Dumnezeu Te-ai intrupat, arata-ne noua adevarul“. Si trei ceasuri a fost omoforul in foc si nu s-a vatamat nicidecum, ci intreg a ramas. Si, vazand aceasta acel eretic, a blestemat pe Sever si eresul lui si, venindu-si intru cunostinta, s-a unit cu soborniceasca Biserica. Si din mainile dumnezeiescului Efrem a primit preacuratele Taine si a proslavit pe Dumnezeu. Intru acest fel este biruinta Bisericii noastre; ca intareste cuvantul prin minuni si nu invata numai cu cuvinte desarte incurcate si goale. Dumnezeului nostru, slava! Amin.