„C?lug?rilor athoniti li se imput?, îndeobste, opozitia fat? de ecumenism, ei fiind acuzati, cu o und? de satisfactie, c? ar sacrifica adev?rului iubirea de aproapele. Nou? ne-a fost îns? usor s? constat?m, chiar de la cea dintâi c?l?torie a noastr? (pe când eram catolici si nu mijise înc? în noi gândul de a deveni ortodocsi), cât de bine se pricep c?lug?rii de la Athos s? îngem?neze o d?ruire plin? de grijulie delicatete fat? de orice persoan?, indiferent de convingerile sau apartenenta sa religi-oas?, cu o sever? intransigent? doctrinar?, în ochii acestora, respectul total pentru adev?r este una dintre primele îndatoriri pe care le impune îns?si iubirea de aproapele. Ei nu au vreo pozitie doctrinar? aparte, ci m?rturisesc simplu si deslusit cre-dinta Bisericii Ortodoxe: ,Biserica este una. Aceast? Biseric? una si adev?rat?, p?str?toare a continuit?tii vietii eclesiale, adic? a unit?tii Traditiei, este Ortodoxia. A pretinde c? aceast? Biseric? una si adev?rat? nu exist? pe p?mânt în stare pur?, ci c? ea s-ar cuprinde doar partial în felurite „ramuri”, aceasta în-seamn? (…) a nu avea credint? în Biseric? si în Capul acesteia, Hristos.”

Fragment din Pelerin spre izvoare / Étapes d’un pèlerinage


1 comentariu

R?zboi întru Cuvânt » “A DEZBINA CINEVA BISERICA este un rau la fel de cumplit ca A CADEA IN EREZIE. Nici sangele muceniciei nu poate spala acest pacat!” · 24 august 2010 la 2:01

[…] “… Consider?m c? aceast? atitudine de fals? râvn? pentru Ortodoxie este cauzat? de „mentalitatea stilist?” care a existat de la început pe lâng? Biseric?. „Neîndoielnic, au existat în fiecare perioad? din istoria Bisericii grup?ri rigoriste care au rupt comuniunea cu alte Biserici pentru chestiuni secundare. Dar, a?a cum ar?ta istoricul Socrate, asemenea oameni sunt obi?nui?i s? se divizeze tot timpul între ei ?i s? creeze f?r? încetare noi biserici, dovedind astfel c? la ei spiritul partizan dep??e?te iubirea pentru unitatea Bisericii”. [Placide Deseille] […]

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *