S? nu te minunezi, iubite cititor, c? a voit Dumnezeu de a mutat trupurile sfin?ilor din p?r?ile R?s?ritului la Apus, fiindc? n?v?leau multe r?ut??i de la p?gînii agareni asupra dreptei credin?e; precum asemenea s? nu te minunezi, c? a adus moa?tele Sfîntului Nicolae de la Mira Lichiei la Var.

Aceasta s-a f?cut, nu pentru cea mai mult? dreapt? credin?? a apusenilor, nici pentru credin?a cea rea a r?s?ritenilor, pentru c? r?s?ritenii, cu darul lui Dumnezeu, petreceau f?r? de prihan? întru buna credin?? a p?rin?ilor lor; iar apusenii este ar?tat c? de la începutul anului 809, de la na?terea lui Hristos, au scornit un lucru nou în m?rturisirea credin?ei despre purcederea Sfîntului Duh. Deci, Dumnezeu a trimis trupurile sfin?ilor S?i de la R?s?rit la Apus, ca pe oarecare apostoli vii, care, sf?tuiau cu facerile de minuni, pe cei de acolo, s? se întoarc? iar??i la m?rturisirea credin?ei celei dintîi, împreun? cu r?s?ritenii. Pentru c? minunile nu se fac pentru cei dreptcredincio?i, nici la unii ca ace?tia se trimit ucenicii lui Hristos la propov?duire, ci prin mijlocul celor blînzi, care merg ca oile prin mijlocul potrivnicilor lor.

[ CITESTE PROLOAGELE ACESTEI ADUCERI AMINTE ]