Biserica noastra Ortodoxa este prin natura ei soborniceasca si, prin urmare, ecumenica (universala). Ea si-a deschis bratele tuturor oamenilor, fiecarui neam si fiecarei epoci, si-i cheama pe toti sa vina la ea. Hristos, Care este Capul ei, adreseaza lumii de-a lungul veacurilor chemarea: „Veniti la mine toti”, trimitând în acelasi timp pe ucenicii Sai sa propovaduiasca Evanghelia mântuirii „la toate neamurile”.

Aceast? însu?ire constitutiv? ?i fireasc? a Bisericii, ecumenicitatea – universalitatea, o revendic? ast?zi dou? mi?c?ri, care exprim? duhul epocii: Ecumenismul ?i Globalizarea.

Globalizarea este impus? de for?e politico-economice puternice ?i propune modelul unei omeniri unificate, în timp ce ecumenismul ac?ioneaz? în spa?iul religios, urm?rind împlinirea visului unui cre?tinism unit ?i ?intind în cele din urm? la o religie ecumenic?, la o panreligie.

Ca o component? a ecumenismului, rela?iile între ortodoxie ?i catolicism care încearc? s? dilueze diferen?ele ?i s? acrediteze ideea c? Biserica Ortodox? ?i Biserica Catolic? ar fi surori, constituie în prezent punctul de încercare pentru fiecare credincios ?i ne pune în fa?? multe semne de întrebare ?i îngrijorare.

În acest site inten?ion?m s? dezv?luim informa?ii ?i sinteze despre diferen?ele între ortodoxie ?i catolicism, încerc?m s? prezent?m cât mai multe opinii ?i analize ale acestei tematici, de?i m?rturiile sfin?ilor p?rin?i cu privire la catolici sunt clare.

Facem acest lucru, deoarece cre?tinul ortodox din ziua de azi este neinformat sau chiar dezinformat în aceast? privin??, rug?ciunile ?i conferin?ele ecumeniste fiind la mare c?utare, iar m?rturiile sfin?ilor (dintre care pe mul?i înc? îi pr?znuim în calendar) fiind p?strate ascunse în c?r?i ?i considerate învechite.

Se poate ca multora s? li se par? ciudat, dar este dovedit faptul c? ecumenismul ?i mai ales rug?ciunea ?i împreun?-slujirea cu ereticii amenin?? Biserica Ortodox?, deoarece acesta alunec? din ce în ce mai mult spre tactici conciliant-sincretiste, care combat principiile de baz? ale Credin?ei Ortodoxe. ?i s? nu uit?m c? dreapta credin?? este prima condi?ie esen?ial? a mântuirii omului, potrivit cu m?rturisirea patristic? insuflat? de Dumnezeu: „Cel care vrea s? se mântuiasc?, mai întâi de toate trebuie s? ?in? credin?a soborniceasc?, pe care dac? nu o va p?stra f?r? ?ov?ire întreag? ?i f?r? prihan?, se va pierde pentru vecie” (Simbolul de Credin?? al Sfântului Atanasie al Alexandriei).

Se poate ca multora s? li se par? mesajul nostru nefiind in concordanta cu abordarea oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane. Insa „cel ce se va rusina de Mine si de cuvintele Mele, in neamul acesta desfranat si pacatos, si Fiul Omului Se va rusina de el”, iar cuvintele Mantuitorului sunt clare si de netagaduit: „Este un trup ?i un Duh, precum ?i chema?i a?i fost la o singur? n?dejde a chem?rii voastre; Este un Domn, o credin??, un botez, Un Dumnezeu ?i Tat?l tuturor, Care este peste toate ?i prin toate ?i întru to?i.”

Se poate ca unii sa isi puna intrebarea daca acest mesaj este mesajul oficial al Bisericii Ortodoxe Romane. Acestora le raspundem ca nu este mesajul oficialilor actuali ai BOR, dar este mesajul sfintilor ortodocsi marturisit pretutindeni si totdeauna si acesta este adevarata pozitie oficiala a Bisericii Ortodoxe, deoarece sfintii au dovedit fara tagada ca Dumnezeu i-a curatit si a lucrat prin ei pe cand conducatorii vremelnici ai oricarei biserici pot avea pareri, viziuni si indrumari gresite care insa cu timpul se vor clarifica si Hristos cel care ne-a fagaduit sa ramana cu noi pana la sfarsitul veacului va randui cand si cum sa se intample cernerea.

Nu exista fratie intru Hristos intre ortodocsi si catolici sau alte confesiuni crestine, cat timp nu se vor pocai de rataciri si nu se vor intoarce la credinta adevarata a carei pastratoare este Biserica Ortodoxa.

Dac? mesajul mântuitor al Ortodoxiei noastre se va pierde printre mesajele în?el?toare ale celor de alt? credin?? de dragul unui vis ecumenic utopic, atunci se va pierde ?i n?dejdea mântuirii lumii.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *