Declara?ie de pres? a Prea Fericitului P?rinte Patriarh Teoctist acordat? agen?iilor de pres? Rompres ?i Mediafax în salonul oficial al Aeroportului Interna?ional „Henri Coand?”, înainte de plecarea într-o vizit? oficial? la Praga, în leg?tur? cu documentul intitulat „R?spunsuri la unele întreb?ri privind anumite aspecte ale doctrinei de credin?? al Congrega?iei pentru Doctrina Credin?ei” dat publicit??ii de Biserica Romano-Catolic? la 10 iulie 2007.

Patriarhul Teoctist sper? ca Biserica Catolic? s? revin? asupra afirma?iilor recente, potrivit c?rora ar fi „unica ?i adev?rata Biseric? a lui Cristos”, pentru a nu periclita rela?iile dintre cele dou? Biserici, în caz contrar o cale de dialog fiind „greu de g?sit”. „Credem c? documentul original – pentru c? acum ?tim din ce s-a publicat în pres? – când va fi expus ?i comentat de congrega?ia respectiv?, poate va aduce alte posibilit??i, alte c?i de comunicare, pentru ca s? nu se zdrobeasc? atât de brutal o activitate (dialog – n.r.) de atâtea decenii”, a declarat, joi, patriarhul Teoctist, înaintea vizitei în Cehia. Totodat?, conduc?torul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) s-a ar?tat surprins de noua pozi?ie a Bisericii Catolice, în condi?iile în care, în vremea Papei Ioan Paul al II-lea, dialogul teologic cunoscuse progrese evidente.

Patriarhul a apreciat c? prela?ii BOR se a?teptau ca urma?ul Papei Ioan Paul al II –lea s? continue lucr?rile acestuia, exprimându-?i îns? convingerea c? Vaticanul va veni cu argumente care s? salveze situa?ia creat? prin prezentarea documentului intern referitor la pozi?ionarea Bisericii Catolice fa??  de celelalte confesiuni.

„Am r?mas de-a dreptul uimi?i de o asemenea declara?ie, care învr?jbe?te întreaga cre?tin?tate. Acest lucru nu-L bucur? pe Dumnezeu Care este P?rintele nostru. Poate se vor ivi raze ale ra?iunilor ?i ale scrierilor fra?ilor din celelalte Biserici, pentru a g?si totu?i solu?ii ?i a nu c?dea în haos. Deocamdat?, este greu de g?sit o cale pentru continuarea dialogului cu Biserica Catolic? de vreme ce chiar nu ne recunoa?te ca Biseric?, ci doar ca pe ceva particular. O lume întreag?, occidental? – fie c? sunt romano-catolici, protestan?i, anglicani – sau noi ortodoc?ii, ne-am angajat, prin cei mai str?luci?i teologi, pentru a netezi calea de apropiere ?i unitate sfânt?”, a explicat patriarhul Teoctist. Totodat?, conduc?torul BOR a avertizat c? declara?iile Bisericii Catolice vor provoca tulbur?ri, astfel c? vor îngreuna continuarea dialogului teologic. „Lucrul acesta ne deranjeaz?, pentru c? vor fi tulbur?ri chiar în sânul tuturor Bisericilor. Cele care înc? nu erau convinse de foloasele dialogului, acum vor avea posibilitatea s? se bucure. Lucrul acesta nu este îmbucur?tor pentru nimeni”, a declarat PF Teoctist, ad?ugând c? „lumea laic? este inspirat? de unitate ?i de fr??ietate”.

Întrebat dac? dialogul între cele dou? Biserici este compromis, patriarhul Teoctist a apreciat c?, dat? fiind „duritatea” declara?iei, acesta va continua cu dificultate.

 

Categorii: Ecumenism