PLACIDE DESEILLE – Un teolog, monah si preot catolic opteazã pentru Ortodoxie

“C?lug?rilor athoniti li se imput?, îndeobste, opozitia fat? de ecumenism, ei fiind acuzati, cu o und? de satisfactie, c? ar sacrifica adev?rului iubirea de aproapele. Nou? ne-a fost îns? usor s? constat?m, chiar de la cea dintâi c?l?torie a noastr? (pe când eram catolici si nu mijise înc? în noi gândul de a deveni ortodocsi), cât de bine se pricep c?lug?rii de la Athos s? îngem?neze o d?ruire plin? de grijulie delicatete fat? de orice persoan?, indiferent de convingerile sau apartenenta sa religi-oas?, cu o sever? intransigent? doctrinar?, în ochii acestora, respectul total pentru adev?r este una dintre primele îndatoriri pe care le impune îns?si iubirea de aproapele. Ei nu au vreo pozitie doctrinar? aparte, ci m?rturisesc simplu si deslusit cre-dinta Bisericii Ortodoxe: ,Biserica este una. Aceast? Biseric? una si adev?rat?, p?str?toare a continuit?tii vietii eclesiale, adic? a unit?tii Traditiei, este Ortodoxia. A pretinde c? aceast? Biseric? una si adev?rat? nu exist? pe p?mânt în stare pur?, ci c? ea s-ar cuprinde doar partial în felurite “ramuri”, aceasta în-seamn? (…) a nu avea credint? în Biseric? si în Capul acesteia, Hristos.”

Fragment din Pelerin spre izvoare / Étapes d’un pèlerinage

“Am ales Ortodoxia: un periplu spiritual” de P?rintele David Williams

S?rb?toarea Rusaliilor din 1993 a adus vie?ii mele o clip? de cump?n?…Ar fi mai drept s? spun c? a însemnat începutul unei noi vie?i pentru mine; pentru c?-n acea zi, într-o mân?stire de pe (din) Sfântul Munte Athos, am fost botezat în credin?a ortodox?, dobândind astfel, ceea ce mi-am dorit din adâncul sufletului de foarte mul?i ani. Astfel, cititorului i se va p?rea ciudat c? nu am ?tiut ce r?spuns s? dau prietenilor mei greci când m-au întrebat care a fost pricina retragerii mele din Biserica Catolic? de care am apar?inut mai bine de treizeci de ani ?i în care am avut diferite îns?rcin?ri mai bine de dou?zeci de ani.

[ DESCARCA E-BOOK ]