Cu ocazia venirii Papei în tar?, p?rintele spunea, c? atunci când Papa va renun?a la infaibilitatea papal? ?i se va smeri Patriarhului Constantinopolelui ?i va schimba toate ereziile, va introduce posturile ?i Sf. Liturghie Ortodox?, atunci cu voia tuturor Bisericilor Rus?, Greac? ?i Sârb? s? se uneasc?, altfel nu. C?ci spunea c? Biserica este trupul lui Hristos, iar cap al Bisericii nu e Papa, ci este Hristos, c?ci a?a spunea Sfântul Apostol Pavel. ?i nu sunt dou? trupuri, ci unul, adic? Biserica Ortodox?, ?i nu dou? capete, Hristos ?i Papa, ci unul singur, Hristos, c? El a spus: “?i Tat?l Meu ?i Eu lucrez pân? ast?zi”, deci Hristos, cap al Bisericii lucreaz? în chip nev?zut în Biserica Sa, nu Papa. (Sursa: Marturii despre duhovnicul meu Lavrentie Sovre)