Noi to?i care suntem fii ai Uneia, Sfinte, Apostolice ?i Sobornice?ti Biserici nu trebuie s? ne c?l?uzim în probleme referitoare la dogmele credin?ei noastre dup? propria noastr? ra?iune, întrucât ra?ionamentele noastre pot fi gre?ite.

Mai degrab?, în astfel de situa?ii trebuie s? ne c?l?uzim dup? canoanele ?i dogmele Bisericii. Aceste canoane sunt cuprinse într-o carte numit? „Pidalionul”. Aceasta este o colec?ie de canoane ale Sfin?ilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade ecumenice ?i locale ?i cele ale câtorva Sfin?i P?rin?i.

La sfâr?itul acestei c?r?i, în capitolul „Cu privire la apostazia Romei – cum s-a desp?r?it ea de Credin?a Ortodox? ?i de Sfânta Biseric? de R?s?rit”, papa de la Roma dimpreun? cu cei ce i se supun, care se numesc catolici, sunt considera?i eretici.

Cu privire la alte confesiuni cre?tine protestante, nu se poate spune nimic, întrucât ace?tia s-au îndep?rtat ?i mai mult de Ortodoxie.

In aceea?i carte, „Pidalionul”, în capitolul al X-lea, canonul al ?aselea al Sinodului local din Laodiceea, Sfânta Biserica roste?te aceast? judecat? asupra ereticilor în general. „Ereticii nu au voie s? intre în Casa lui Dumnezeu, atât timp cât persist? în erezia lor”.

Iar în canonul 33 al aceluia?i sinod din Laodiceea se afirm?: „Nu se îng?duie a te ruga cu ereticii ?i schismaticii”, cu alte cuvinte de cei ce s-au desp?r?it de Biserica Ortodox?.

Dar aici avem o întrebare: Care este opinia Sfin?ilor P?rin?i ai Bisericii noastre Ortodoxe cu privire la erezie?


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *