Eu am ie?it s? te împiedic, deoarece calea ta nu este dreapt? înaintea mea (Numerii 22, 32)

Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus c? dac? oamenii vor t?cea, pietrele vor striga. Acest cuvânt s-a adeverit atât în Vechiul Testament, când „dobitocul f?r? grai, gr?ind cu glas omenesc, a oprit nebunia proorocului” (II Petru 2, 16), cât ?i în Noul Testament prin calul Sfântului Haralambie, de ex., care a mustrat pe tor?ionarii sfântului.

Acela?i lucru s-a întâmplat ?i în cadrul teribilei „s?pt?mâni de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor”. În ultima sear?, joi 25 ianuarie 2007, la slujba desf??urat? în catedrala patriarhal?, s-a petrecut o minune dumnezeiasc?.

Dup? cum este obiceiul, a fost încropit? o slujb? foarte politically correct, care s? nu ofenseze pe nimeni. În afar? de ortodoc?i, erau prezen?i reprezentan?i armeni, romano-catolici, greco-catolici, anglicani, luterani, reforma?i ?i to?i ascultau slujba. Aceast? pseudo-slujb? con?inea ?i citirea unei p?r?i din Sfânta Evanghelie. Evident, fusese aleas? una care s? nu aminteasc? nimic despre vreo posibil? deosebire între adev?rul ortodox ?i minciunile eterodoxe. Fusese ales textul de la Sfântul Evanghelist Luca, cap. 24, versetele 44-52. Dar, fiindc? gândurile Domnului nu sunt ca gândurile oamenilor (Isaia 55, 8 ), cel care a tehnoredactat la computer vr?jma?a slujb? a s?vâr?it o gre?eal? elementar?: în loc s? introduc? în slujb? textul de la Luca 24, 44-52 a introdus textul de la Faptele Sfin?ilor Apostoli 7, 44-52 care se încheia cu urm?toarele profetice cuvinte, ce au fost citite de episcopul nostru ortodox, în auzul ?i spre uimirea tuturor eterodoc?ilor prezen?i: „Voi cei tari în cerbice ?i net?ia?i împrejur la inim? ?i la urechi, voi pururea sta?i împotriva Duhului Sfânt, precum ?i p?rin?ii vo?tri, a?a ?i voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit p?rin?ii vo?tri? ?i au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai c?rui vânz?tori ?i uciga?i v-a?i f?cut ?i voi acum”.

Din aceast? întâmplare tragem câteva concluzii. Pe de o parte este un semn c? asemenea slujbe încropite „pe genunchi”, f?r? acordul unor comisii liturgice sinodale ?i chiar pan-ortodoxe, sunt cu totul nefire?ti. Pe de alt? parte, Domnul cel milostiv, pentru înc?lcarea sfintelor canoane, ne-a ru?inat în fa?a eterodoc?ilor, cum c? nu ?tim s? facem deosebirea între textul Evanghelic ?i cel al Apostolului. De asemenea, este un semn de întrebare în ce prive?te profesionalismul ?i grija pentru mântuirea eterodoc?ilor din partea unor slujitori ai administra?iei noastre patriarhale.

Dar, mai mult decât toate, este o minune prin care Domnul ne-a ar?tat, prin cuvintele binepl?cutului s?u Mucenic ?tefan ?i cu rug?ciunile Sl?vitului Ierarh Grigorie de Dumnezeu Cuvânt?torul, a c?rui pomenire se s?vâr?ea în ziua aceea, care este atitudinea cre?tineasc? autentic? pe care trebuie s? o avem fa?? de cei care s-au lep?dat de dreapta credin??.

S? lu?m aminte ?i s? spunem ?i noi precum Valaam dup? ce a fost mustrat de asin? ?i de Îngerul Domnului:

„Dac? aceasta nu este pl?cut în ochii t?i, atunci m? voi întoarce” (Num. 22, 34).


3 comentarii

marcel · 26 ianuarie 2010 la 14:10

intrebarea mea este daca s-a petrecut asa ceva dintr-o eroare? cum e posibil sa se confunde doua texte: unul din evanghelie si altul din Faptele A.? Chiar ati ascultat slujba si asa a fost?

Ortodoxie ?i Catolicism » Ce este ecumenismul? · 5 mai 2007 la 17:26

[…] PS: In fuga dupa imbratisare sa nu uitam de mica adunarea a papei de la Assisis cu cativa ani in urma. Orice am crede noi despre Francisc, probabil ca s-a rasucit in mormant cand i-au cantat Budistii in coarne. Ma intreb daca a observat cineva ca la scurt timp dupa asta, catedrala din Assisis a fost aproape distrusa (n.t. la un cutremur in 1997). La fel si cu cativa ani in urma, cand Angliganii au pus episcop pe David Jenkins – un agnosic si ultraliberal (n.t. care a marturisiti ca el nu crede in invierea fizica a lui Hristos sau in nasterea din Fecioara. De asemenea, Jenkins a fost primul episcop anglican care a “binecuvantat” o castorie intre homosexualilor, dintre care unul era vicar). La trei zile dupa ce a fost numit episcop, fulgerul a lovit Catedrala “York Minster” (n.t. sediul Arhiepiscopiei de York, a doua in conducerea Bisericii Angliei) Hmmmmm, oare este vreun semn pe undeva pe-aici? NAH!!!! (n.t: vezi si Incidentul neasteptat la Saptamana de Rugaciune Ecumenista) […]

» Ce este ecumenismul? · 6 mai 2007 la 15:29

[…] PS: In fuga dupa imbratisare sa nu uitam de mica adunarea a papei de la Assisis cu cativa ani in urma. Orice am crede noi despre Francisc, probabil ca s-a rasucit in mormant cand i-au cantat Budistii in coarne. Ma intreb daca a observat cineva ca la scurt timp dupa asta, catedrala din Assisis a fost aproape distrusa (n.t. la un cutremur in 1997). La fel si cu cativa ani in urma, cand Angliganii au pus episcop pe David Jenkins – un agnosic si ultraliberal (n.t. care a marturisiti ca el nu crede in invierea fizica a lui Hristos sau in nasterea din Fecioara. De asemenea, Jenkins a fost primul episcop anglican care a “binecuvantat” o castorie intre homosexualilor, dintre care unul era vicar). La trei zile dupa ce a fost numit episcop, fulgerul a lovit Catedrala “York Minster” (n.t. sediul Arhiepiscopiei de York, a doua in conducerea Bisericii Angliei) Hmmmmm, oare este vreun semn pe undeva pe-aici? NAH!!!! (n.t: vezi si Incidentul neasteptat la Saptamana de Rugaciune Ecumenista) […]

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *