„Teoria evolu?iei e perfect compatibil? cu Biblia, a declarat arhiepiscopul Gianfranco Ravasi, ministrul Culturii din Vatican. El a mai ad?ugat c? Biserica Catolic? nu inten?ioneaz? s?-i prezinte lui Charles Darwin scuze postume pentru r?ceala cu care i-a întâmpinat lucrarea “Asupra originii speciilor” (1859), a?a cum a f?cut-o recent un înalt reprezentant al Bisericii Anglicane, dup? cum noteaz? Reuters.” – Cotidianul