Nae IONESCU: Suntem ortodoc?i pentru c? suntem Români

Suntem ca atare, ortodoc?i pentru c? suntem Români, ?i suntem Români pentru c? suntem ortodoc?i. S? devenim catolici? Ca s? devenim catolici ar trebui s? ne transform?m astfel suflete?te, încât s? putem realiza Catolicismul. Transformarea aceasta înseamn? îns?: renun?area la istoria noastr? ?i la structura noastr? spiritual?. Cu alte cuvinte: la România. Aici nu exist? o a treia pozi?ie: sau r?mâi Român – ?i atunci catolicismul t?u nu e o realitate; sau devii catolic – ?i atunci nu mai e?ti Român. – Nae IONESCU

2 thoughts on “Nae IONESCU: Suntem ortodoc?i pentru c? suntem Români

Comments are closed.