Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare spune NU dialogului teologic dintre ortodoc?i ?i catolici

Conform corespondentului Agen?iei de ?tiri Biserice?ti Romfea.gr la Sofia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a hot?rât s? nu trimit? reprezentan?i la Întrunirea Comisiei Teologice Mixte Interna?ionale pentru Dialogul dintre Biserica Ortodox? ?i cea Romano-Catolic?, care va avea loc în Cipru între 16 ?i 23 octombrie 2009.

Mai exact, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a examinat scrisoarea-invita?ie din partea organizatorilor Întrunirii, ?i, în urma unei dezbateri, a hot?rât ca Biserica Ortodox? Bulgar? s? nu fie reprezentat?. Participarea Bisericii Ortodoxe Bulgare în acest dialog a fost caracterizat? ca nepotrivit? de c?tre Sfântul Sinod, care, analizând în detaliu astfel de întruniri ?i conferin?e, care au avut loc în trecut, a ajuns la concluzia c? astfel de dialoguri teologice dintre ortodoc?i ?i catolici nu au condus nici m?car la cea mai mic? conciliere între Teologia Dogmatic? romano-catolic? ?i cea ortodox?.

De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii Bulgare ?i-a exprimat dorin?a de a discuta pe viitor în cadrul unor astfel de întruniri alte probleme social-umane. Se men?ioneaz? c? întruniri asem?n?toare ale Comisiei ?i Subcomisiilor ei au avut loc la Belgrad, Ravenna, Roma ?i Sfântul Nicolae-Creta.

În final, se semnaleaz? c? ultima întrunire a avut loc între 27 septembrie ?i 4 octombrie 2008 la Sfântul Nicolae- Creta, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”.

“Papa este eretic” – declara mitropolitul din Plovdiv – Bulgaria

Noul ales Mitropolit al celei mai mari mitropolii a Bisericii Ortodoxe Bulgare a produs o surpriza in media nationala dupa ce a descris pe Papa drept eretic.

Insa conducatorii romano-catolici au declarat ca se asteapta ca in viitor sa coopereze cu ierarhul Ortodox.

Intr-un interviu televizat inainte de a-si prelua oficial pozitia in Plovdiv in sudul Bulgariei, la 16 februarie, Mitropolitul Nikolai a declarat in raspunsul sau la o intrebare, ca deoarece Papa este cineva care nu respecta canoanele sau invataturile Bisericii Ortodoxe, Papa este eretic.

Dar episcopul romano-catolic Gheorghe Jovcev din Plovdiv a declarat ca va trimite o scrisoare oficiala de binevenit Mitropolitului. “In Rakovski (un oras din provincia Plovdiv) unde este cel mai mare numar de romano-catolici, nimeni nu s-a simtit ofensat”, a spus Jovcev.

Ecumenical News International News Highlights
21 February 2007