bartholomeu-cel-smitit

(preluare de aici)

Levkosia, Aristeidi Viketou

„Biserica Ciprului g?zduie?te cu sim? de responsabilitate dialogul dintre ortodoc?i ?i romano-catolici”, a declarat Arhiepiscopul Hrisostomos  [Intaistatatorul Bisericii Ciprului, n.n.] cu prilejul inaugur?rii ast?zi, în Paphos, a lucr?rilor Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT). Arhiepiscopul Hrisostomos semnaleaz? c? este necesar s? dialog?m cu scopul de a afla credin?a comun? ?i s? mergem împreun? pe drumul mântuirii, potrivit rug?ciunii lui Hristos „ca to?i s? fie una”.

Semnaleaz?, de asemenea, c? unicul scop trebuie s? fie c?utarea cu onestitate a credin?ei comune a Bisericii nedesp?r?ite din primul mileniu. Arhiepiscopul Hrisostomos declar? c? dialogul se desf??oar? prin hot?rârea tuturor Bisericilor Locale Autocefale ?i precizeaz? c? „ac?iunea cuiva, laic sau cleric, de a-?i impune, opinia sa deasupra opiniei ?i hot?rârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii constituie un egoism” .

Întrunirea CMDT în Paphos este a unsprezecea de la începerea dialogului în 1980. Se va încheia joia viitoare ?i particip? 60 de distin?i reprezentan?i din partea ortodoc?ilor ?i din partea romano-catolicilor [Comisia este format?, înc? de la înfiin?area sa, acum 3 decenii, din 30 de membri ortodoc?i ?i 30 de membri catolici, n.n.].

CMDT este co-prezidat? de Mitropolitul Ioan de Pergam ?i Cardinalul Walter Kasper. Biserica Ciprului este reprezentat? de Mitropoli?ii Gheorghios de Paphos ?i Vasilie de Konstantia. La aceast? întrunire Comisia va dezbate primatul papei în primul mileniu dup? Hristos, adic? în perioada dinainte de schisma dintre R?s?rit ?i Apus. Este vorba, dup? cum se semnaleaz? de c?tre ambele p?r?i, despre o chestiune critic? ?i decisiv?. Ieri sear?, reprezentan?ii Bisericii Romano-Catolice au s?vâr?it messa („liturghia” roman?) în Biserica Cinstitei Cruci din Poart?, în Pafosul Levkosiei.

Ast?zi, duminic?, în Sfânta Biseric? a Maicii Domnului „Faneromeni” din Levkosia, s-a s?vâr?it o co-liturghisire arhiereasc? de c?tre Arhiepiscopul Hrisostomos, Mitropolitul Ioan de Pergam ?i ierarhii altor Biserici Ortodoxe. La sfâr?itul Liturghiei, Arhiepiscopul Hrisostomos a dezvoltat pozi?ia Bisericii Ciprului în tema dialogului teologic cu romano-catolicii. Ieri, inaugurarea întrunirii a fost semnalat? de o manifestare de protest a circa 100 de persoane. Manifestan?ii – b?rba?i, femei, preo?i ?i monahi, membri ai Mi?c?rii Corthodoxia in Ciprure?tin-Ortodoxe Pancipriote (MCOP), s-au întrunit cu mai multe bannere la intrarea hotelului „Sfântul Gheorghe”, unde se desf??oar? lucr?rile Comisiei. Din cauza prezen?ei manifestan?ilor cei aproximativ 60 de membri ai CMDT nu au mai intrat în biserica Sfântului Gheorghe de lâng? hotel (pentru o rug?ciune în comun, a?a cum era programat – n.tr.)

Pe bannere, printre altele, scria:

– „Dac? vom tr?da Ortodoxia noastr?, atunci vom pierde ?i Libertatea noastr?”,
– „Iubirea f?r? Hristos nu este iubire, ci am?gire”,
– „Tr?darea Credin?ei nu rezolv? problema cipriot?”,
– „Trei sunt cele mai groaznice c?deri de-a lungul istoriei: a lui Adam, a lui Iuda ?i a papei” [cuvintele ii apartin Fericitului Iustin Popovici, n.n.].

De asemenea, au împ?r?it o bro?ur? în patru pagini a egumenului M?n?stirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos, Arhim. Gheorghios Kapsanis, bro?ur? cu pozi?ii critice la adresa Dialogului.

Arhiepiscopul Hrisostomos, care se afla în momentul demonstra?iei la hotel, i-a chemat pe preo?i, luni, la biroul s?u. Aceasta a provocat reac?ia Pre?edintelui Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos” din Grecia, care a spus Arhiepiscopului: „Nu se poate ca o pa?nic? m?rturisire a credin?ei s? devin? pricina lans?rii de amenin??ri din partea unui Întâist?t?tor”.

Lucr?rile întâlnirii, care au loc cu u?ile închise, au început printr-un „Te Deum” ?i alte imne ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, s-au rostit „Împ?rate ceresc” ?i „Tat?l nostru”. Au urmat lu?rile de cuvânt ale copre?edin?ilor: Mitropolitul Ioan de Pergam ?i cardinalul Walter Kasper.sinantisi kiporu

Partea principal? a dezbaterilor va începe de luni asupra proiectului de document referitor la primatul papal în Biseric? ?i în comuniunea Bisericii Nedesp?r?ite din primul mileniu.

În delega?ia Patriarhiei Ecumenice particip? Mitropolitul Ghennadios de Sassima, precum ?i Episcopul Kallistos Ware de Diokleea, cunoscut teolog ?i scriitor în Europa. Patriarhia Moscovei este reprezentat? de Arhiepiscopul Ilarion, care prezideaz? Comisia pentru Rela?ii Interortodoxe ?i Interbiserice?ti [Din partea Bisericii Ortodoxe Romane participa PS Ciprian Campineanul, desi Agentia oficiala de stiri Basilica nu a mentionat pana acum nimic, n.n.].

(traducere din greac?: ierom. Fotie; sursa: amen.gr)


1 comentariu

Nicolae Coman · 15 mai 2010 la 13:50

Sa fim toti in una. Sa avem sarbatori, sf Pasti, in aceleasi zile, calendarele sa nu mai difere mult, sa nu ne subordonam unii altora ci sa fim totuna, sa fim uniti, iar daca Sanctitatea Sa Papa si Fericire Sa Patriarhul din Constantinopole sunt neclintiti in cazul traditiei istorice, atunci sa avem pentru toti un inalt Sinod, ales dintre prelatii ambelor biserici crestine, un ierarh coordonator si un conciliu permanent, care sa nu aiba suprematie religioasa asupra celor doua Sfinte Scaune dar sa aiba rolul temporizarii diferentelor si in timp reducerii acestor diferente datorate dezbinarii milenare. In aceste organisme sa fie coptati si unele mari personalitati laice, care s-au afirmat pritr-o inalta morala crestina. Prelatii Marelui Sinod sa nu se intalneasca pe biserici ci intotdeauna toti laolalta, fara politica ci numai cu credinta crestina. Sa aiba sediul permanent intr’o tara mica, fara pretentii de hegemonie. Intalnirile sa aiba loc periodic si oridecateori situatia crestinatatii o impune. Marele ierarh sa fie ales pe o perioada determinata, sa fie ales dintre cei cu calitati ce-i fac eligibili in viitor pentru scaunul papal sau patriarhal. Bisericii ortodoxe nu i-ar strica putina disciplina si ordine catolica, iar Bisericii catolice nu i-ar strica ceva mai multa evlavie si filocalie ortodoxa. Avem ce invata unii de la altii si fratia noastra ar face bine tuturor si lumii intregi. Nimic nu trebuie sa fie in opozitie cu nimeni, totul trebuie gandit si facut in spiritul Sfintei Evanghelii a lui Hristos. Primul pas: un singur botez si o singura impartasanie, Pastele in aceeasi zi, daca se poate intr-o zi fixa a anului. Un credincios sa se poata impartasi in orice biserica crestina ortodoxa sau catolica, la fel botezul. Nu va pierde nimeni nimic. Bineinteles, ca toate de mai sus, se pot rezolva numai prin intelegerea Inaltelor Foruri ale Arhiereilor celor doua Prea Sfinte Biserici, Ortodoxa si Catolica, eu sunt numai un credincios ce trebuie sa ma supun bisericii din care fac parte. Cele de mai sus sunt dorinte ale crestinilor din ambele biserici: sa fim una sa nu mai fim dezbinati si imprastiati, timpurile care vin, daca nu le vom stapani, atunci bisercile noastre se vor confrunta cu si mai mare dezbinare, si chemarea lui Hristos catre noi toti, va fi incalcata si mai rau spre nefericirea si pacatul tuturor.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *