Asocia?iile ?i funda?iile ini?iatoare ale Memoriului referitor la apostazia de la dreapta credin?? a Mitropolitului Nicolae Corneanu ?i a Episcopului Sofronie Drincec declar? c? respect? hot?rârea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a primi „regretul ?i poc?in?a” celor doi ierarhi care „au produs tulburare în Biseric? prin gesturile lor necanonice” în condi?iile în care cei doi î?i vor renega în scris ?i în mod public faptele reprobabile pentru care s-a cerut Sfântului Sinod s? fie judeca?i ?i î?i vor m?rturisi poc?in?a.

[ citeste restul stirii ]

Categorii: Evenimente